pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

Rezultat: Constituirea Grupului țintă – 190 de elevi
Rezultat: Concept de campanie elaborat; materiale de informare elaborate și multiplicate
Rezultat: 15 sesiuni de informare a grupului țintă planificate și implementate; grup țintă recrutat
Rezultat: 1 Raport de evaluare a grupului țintă și comunicare
Rezultat: Minim 5 parteneriate elaborate și încheiate și sistem de informare coordonată creat
Rezultat: 1 studiu privind nevoile pieței muncii realizat
Rezultat: Parteneriate elaborate între sistemul privat (potențiali angajatori) și sistemul de învățământ
Rezultat: 1 sistem de informare coordonată creat
Rezultat: Stagii de practică organizate și implementate
Rezultat: Stagii de practică finalizate pentru 190 de elevi; 190 de subvenții acordate membrilor grupului țintă
Rezultat: 190 de rapoarte de evaluare ale stagiilor de practică
Rezultat: 190 de persoane din grupul țintă care beneficiază de orientare și consiliere în carieră
Rezultat: 190 de persoane care beneficiază de consiliere de grup și/sau individuală
Rezultat: 1 Raport centralizat al sesiunilor de consiliere de grup și individuale