pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

Ce este o scrisoare de intenție?                                            

Scrisoarea de intenţie este cunoscută și sub denumirea de scrisoare de motivaţie sau de prezentare. Este primul contact care se stabilește cu angajatorul și reprezintă puntea de legătură dintre CV şi locul de muncă solicitat.

Acest instrument este de fapt, o anexă a unei scrisori si este cea care anunța de fapt existența C.V.-ului.

Prin intermediul acestei scrisori de intenţie sau motivaţie se pot evidenția punctele tari și atu-urile candidatului pentru poziţia respectivă.            

Scrisoarea de intenţie trebuie să prezinte în principal motivaţia pentru care s-a ales locul de muncă respectiv, calificările şi aptitudinile personale, dar şi disponibilitatea candidatului faţă de compania / firma / instituţia angajatoare.  Trebuie să se demostreze angajatorului că îi sunt cunoscute nevoile şi că tu poţi aduce îmbunătăţiri, pentru a creşte eficienţa acesteia.

O astfel de scrisoarea trebuie concepută exclusiv pentru firma angajatoare, este prima şansă de a te face remarcat şi de a a-ţi exprima interesul deosebit pe care îl arăţi firmei şi postului respectiv.  Deşi CV-ul conţine cele mai multe informaţii despre candidat, despre studii şi locurile de muncă anterioare, scrisoarea de intenţie este cea care îl poate determina pe angajator să aleagă o persoană în detrimental alteia, datorită personalităţii, competențelor şi calităţilor oglindite în stilul în care a fost scrisă.  O scrisoare de intenţie bine realizată trebuie să răspundă nevoilor angajatorilor.    

Scrisoarea trebuie adresată întotdeauna unei anumite persoane, de aceea este bine să aflăm cui trebuie să adresăm scrisoarea. Când nu avem această informație, ea trebuie adresată șefului departamentului de resurse umane sau directorului general. Scrisoarea trebuie să stimuleze interesul cititorului, trebuie să facă dovada interesului față de firmă/organizație, arătând că autorul deține informații despre aceasta.

 

Cum se elaborează o scrisoare de intenție?

 O scrisoare de intenție:

 • trebuie să reflecte personalitatea celui care caută un loc de muncă;
 • nu trebuie copiată de la alte persoane;
 • va fi scrisă la calculator sau de mână, în cazul din urmă doar când este cerut expres de către angajator (există firme care recurg la metoda grafologică pentru recrutarea și selecția unui anume segment de angajați).

 

SCOP

O scrisoare de intenție conține obligatoriu următoarele elemente:

 • formula de salut
 • introducere
 • cuprins
 • concluzie
 • formula de încheiere

 

Conținutul propriu-zis al scrisorii de intenție:

 • Elementele personale (experiențele, motivațiile) care vor face diferența și vor crea o imagine personalizată despre dumneavoastră;
 • Elemente concrete (competențele și aptitudinile dumneavoastră într-un domeniu anume) care să arate faptul ca aveți un profil potrivit pentru postul de lucru căutat;
 • Elemente în concordanță cu așteptările angajatorului (dorința de implicare, interesul pentru postul dorit).

 

Structura scrisorii de intenție

Antetul în scrisoarea de intenție trebuie să includă toate informațiile de ordin practic, necesare pentru recrutare: în stânga sus - nume și prenume candidat, adresa, date de contact; în partea dreaptă, puțin mai jos – numele și prenumele persoanei căreia îi este adresată, numele companiei, adresa acesteia.

 

În general, o scrisoare de intenție este structurata în 3 părți.

Încă din paragraful introductiv scrisoarea trebuie să stimuleze interesul angajatorului şi să-l determine să citeasca CV-ul ataşat ei. Tocmai de aceea este necesar ca stilul abordat să fie concis, clar, pertinent. Nu trebuie să depaşească o pagină, 3- 4 paragrafe scurte şi concise fiind suficiente.

 

În primul paragraf se va preciza postul vizat şi sursa de la care a fost obținută informația. Dacă nu există informatii exacte despre un anumit post, se poate exprima opțiunea pentru un anumit domeniu de activitate, subliniind domeniul în care cel ce vizează un post s-a remarcat sau a avut rezultate deosebite.

 

În următorul paragraf (sau paragrafe, cel mult două-trei) se va descrie pe scurt experiența profesională, domeniile de expertiză, nivelul de competență atins. Acest paragraf trebuie să trimită cititorul la consultatea CV-ului. Dacă persoana a realizat proiecte speciale, care au legătură cu postul vizat, ele pot fi punctate foarte concis. Mai departe (într-un alt paragraf) se va realiza o sumarizare a calităților personale, a deprinderilor, abilităților prin care candidatul exprimă cum aceste caracteristici pot fi aplicate pentru a servi intereselor firmei. Un aspect foarte important al scrisorii de prezentare îl reprezintă convingerea cititorului că experiența profesională distinctă, precum şi calitățile personale sunt edificatoare pentru acel post.

 

În paragraful de încheiere se poate face o trimitere la CV-ul ataşat, fără a se repeata totuși informațiile. Se solicită într-un mod politicos acordarea unui interviu de angajare și se poate precizeaza unde şi cum poate fi contactat candidatul (de exemplu – „zilnic după ora 15 la nr. de telefon ….”), respectiv se multumeşte angajatorului pentru şansa acordarii unui interviu.

Un aspect important al scrisorii de prezentare îl constituie individualizarea acesteia. Astfel, recomandăm să se recurgă la descrierea experientelor profesionale şi a competentelor care nu pot fi generalizate şi în cazul altor candidati. Este o scrisoare proprie, aşa că evitati copierea necritică a formei şi stilului de exprimare întâlnite în alte scrisori. Ea trebuie să reprezinte persoana ca individualitate şi calități distincte.