pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 1. Informații generale

 Scopul prezentei Politici de confidențialitate este de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a utilizării platformei www.stagiielevi.ro

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Române pentru Promovarea Sănătății, cu sediul în București, strada Buzești, nr. 61, bl. A6, ap. 7, sector 1, în calitate de autor/ administrator al website-ului  www.stagiielevi.ro și în calitate de operator de date.

Accesarea acestui website implică acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate prezentate mai jos.

 

 1. Definiții

 Date cu caracter personal – orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.; Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

Vizitatori – persoane care accesează anonim platforma www.stagiielevi.ro ;

Utilizatori - persoane care utilizează și completează formularele de înregistrare de pe platformă;

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

 

III. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 Vizitatori - dacă sunteți vizitator al site-ului,  datele colectate vor fi informațiile pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării platformei (cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact);

Utilizator – ca si utilizator al platformei, vor fi colectate și prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, precum:

 • Date de identificare (nume, prenume, cnp, data nașterii)
 • Date de contact (adresă, numere telefon, e-mail)
 • Vârstă
 • Cetățenie
 • Situația profesională actuală
 • Date privind locul de domiciliu (urban/rural)

 

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Informațiile personale transmise și încărcate prin intermediul platformei www.stagiielevi.ro vor fi prelucrate și utilizate pentru:

 • înscrierea în cadrul proiectul “Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas pentru o carieră de succes”
 • transmiterea buletinului informativ (newsletter) prin e-mail, în cazul în care a fost solicitat;

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Datele personale colectate vor fi prelucrate și păstrate pe întreaga perioadă de implementare a proiectului “Stagii de practica pentru elevii din judetul Prahova – primul pas pentru o cariera de succes”, adică 14 luni  sau cât timp aveți statutul de utilizator înregistrat.

 

 1. Drepturile de care beneficiati

Utilizatorii platformei www.stagiielevi.ro beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a) de acces la date personale, respectiv dreptul de a cere informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada de stocare etc, prin transmiterea unei cereri la adresa office@arps.ro
 2. b) dreptul la rectificarea datelor, în cazul în care sesizați că datele sunt greșite sau incomplete
 3. c) dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- retragerea consimțământului pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun temei juridic pentru prelucrare;

- când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

- pentru respectarea unei obligații legale;

- dacă datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani, iar parinții sau persoanele care exercită drepturile părintești iși retrag consimțământul acordat.

 

Retragerea acordului/consimțământului prelucrării datelor personale are ca efect încetarea comunicarilor și prelucrării, precum si a colaborării.