pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

Dosarul de Grup Tinta

Identificarea, selecția și recrutarea grupului țintă se vor face cu respectarea principiului nediscriminării, al egalității de șanse și de gen.

Inscrierea persoanelor care doresc sa faca parte din grupul tinta se realizeaza conform "Metodologie de lucru pentru identificarea, recrutarea, selectia si mentinerea GT" (disponibila aici)  in etapa 2 - " Iscrierea efectiva a persoanelor care doresc sa faca parte din GT"

Etapa 2 consta in exprimarea intentiei candidatilor de inscriere in grupul tinta al proiectului prin completarea formularului de inscriere (Anexa 1)  si transmiterea acestuia impreuna cu documentele doveditoare (copie CI, copie a carnetului de elev, vizat pentru anul în curs sau adeverință eliberata de unitatea de invatamant, care atesta calitatea de elev) la adresa de e-mail office@arps.ro, sau prin depunerea acestora direct la experții din teritoriu.

Formularul de inscriere cuprinde informatii relevante despre candidat, reprezentand totodata si scrisoarea de intenție pentru acesta.

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

Anexa 1 - Formular Inscriere

Anexa 2 - Acord privind prelucrare date cu caracter personal

Anexa 3 - Angajament de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului

Anexa 4 - Declaratie de evitare a dublei finantari

Anexa 5 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020

Anexa 6 - Acord Părinte/Tutore Legal de participare la activitatile proiectului

Dosarul de Grup Tinta poate fi descarcat de aici.