pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) și Centru Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova implementează în parteneriat proiectul Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova - primul pas pentru o carieră de succes. Finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este de a crește nivelul de calificare practică pentru un număr de 190 de elevi din județul Prahova, în conformitate cu cerințele pieței muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale de Cercetare (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI). Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POCU 2014-2020 - stabilirea priorităților de investiții, obiectivelor specifice și acțiunilor asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investitiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013. Proiectul vizează totodată atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014-2020) si implicit al Fondurilor Europene Structurale si de Investitii din România - reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și alte state membre ale UE