pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

Obiectivul General al proiectului

Creșterea nivelului de calificare practică pentru un număr de 190 de elevi din județul Prahova, în conformitate cu cerintele pietei muncii din sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform Strategiei Naționale de Cercetare (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI)

 

Obiective specifice

1.Sprijinirea unui număr de 190 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din județul Prahova pentru participarea la stagiile de practică.

2.Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă în Județul Prahova prin identificarea necesităților pieței muncii, încheierea de parteneriate cu potențiali angajatori și dezvoltarea unei platforme online pentru comunicarea bidirecțonala între sistemul de învățământ și partenerii de practică.

3.Dezvoltarea competențelor profesionale pentru un număr de 190 de elevi din invatamantul secundar și terțiar non-universitar din județul Prahova prin organizarea a minim 19 stagii de practică în domenii corelate cu necesitatile pietei muncii, cu accent accent pe domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Proiectul se adresează elevilor din învățământul secundar și tertiar non-universitar din Județul Prahova, sprijinind stagiile de practica pentru dezvoltarea unei cariere profesionale și pentru evitarea creșterii șomajului în rândul tinerilor. Urmărim să creștem șansele grupului țintă pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării elevilor. Activitățile proiectului sunt orientate spre dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale grupului țintă, creând în fond un program integrat de stagii de practică, orientare și consiliere în carieră.