pocu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14, cod SMIS 132906

Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova

Primul pas pentru o carieră de succes

 • Cine poate beneficia de oportunităţile oferite în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova - primul pas pentru o carieră de succes” ?

De oportunităţile oferite în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova - primul pas pentru o carieră de succes” pot beneficia elevii înscriși în sistemul național de învățământ secundar și terțiar non-universitar din județul Prahova.

 

 • Cum mă pot înscrie la activităţile din cadrul proiectului?

Persoanele interesate se pot înscrie în grupul țintă al proiectului prin completarea formularului de înscriere (Anexa 1) și transmiterea acestuia la adresa de e-mail office@arps.ro sau prin depunerea formularului direct la experții din teritoriu.

 

 • Ce conditii sunt necesare pentru înscrierea la stagiile de practică ?

 Da, pentru încadrarea în grupul țintă al proiectului, este necesar ca participantul să îndeplinească urmatoarele condiții:

 • să aibă domiciliul sau reședința în județul Prahova
 • să fie înmatriculat în sistemul de învățământ preuniversitar (nivel liceal)
 • să-și exprime acordul și dispobibilitatea pentru participarea la toate activitățile proiectului ce îi vizează
 • să prezinte și să completeaze până la data stabilită de responsabilii de recrutare toate documentele de înscriere aferente dosarului de grupul țintă
 • să nu facă parte sau să participe la alte proiecte similare finanțate din fonduri nerambursabile POCU

   

 • Cărui an de studiu se adresează stagiile de practică ?

 Efectuarea stagiilor de pregătire practică se adresează elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, indiferent de anul de stiudiu.

 

 • Care este durata unui stagiu de practica?

 Activitatea de practică este inclusă în planul de învăţământ, este obligatorie şi constituie condiţie de promovare. Numărul de ore alocat pentru fiecare specializare şi an de studiu este inclus în planul de învăţământ, iar perioada de desfăşurare a stagiului de practică este cuprinsă în structura anului scolar.

 

 • Cererea mea de practică va fi acceptată ?

 Numărul de locuri este limitat conform cererii de finanțare, drept urmare toate cererile depuse vor fi analizate de comisia formatată din experții angajați în cadrul proiectului, evaluare va ține cont atât de cerințele finanțatorului cât si alte condiții stabilite de experții din proiect, criteriile se regasesc acesând link-ul catre metodologia de identificare, recrutare și selecție a grupului țintă (care poate vi acesata aici -link)

Comisia de evaluare și selecție va evalua solicitările depuse pentru a stabili eligibilitatea elevului ce va urma stagiul de practică, elevii vor trebui să îndeplinescă criteriile din link-ul de mai sus, evaluare se poate face doar daca toate documentele privind conținutul dosarului candidaților se regasesc.

Principalul criteriu de selectie il reprezintă  ordinea depunerii cererilor de înscriere până la epuizarea numărului locuri.

Procedurile de recrutare și selecție a grupului țintă vor ține cont de respectarea principiului nediscriminării, al egalității de șanse și de gen.

 

 • Cum aflu ca am fost acceptat să fac parte din grupul țintă al proiectului ?

 Rezultatele procesului de selecție a grupului țintă vor fi consemnate într-un Proces verbal de selecție și comunicate candidaților prin mijloacele de informare menționate si anume: pagina de Facebook a proiectului, afișaj în locațiile unde au fost postate anunțuri, platforma proiectului www.stagiielevi.ro sau la telefon.

 

 • Stagiul de practica este plătit?

Considerand ca stagiile de practică în cadrul proiectului reprezintă o oportunitate a formării profesionale a elevilor, acestea nu sunt plătite. Totuși pentru participarea la stagiile de practica elevii vor primi subventii în valoare de 400 lei/persoana în cadrul proiectului.

 

 • În ce domeniu îşi vor desfăşura activitatea stagiile de practică?

 Toate stagiile de practică vor fi efectuate la operatori economici din teritoriu care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

 • Efectuarea unui stagiu de practică garantează angajarea în compania unde am efectuat practica?

 Efectuarea unui stagiu de practică în orice companie marește semnificativ șansele, dar nu garanteaza și angajarea. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, stagiile de practică s-au dovedit a fi un canal de recrutare important pentru pozițiile disponibile în cadrul companiilor.

Practica este fundamentul viitoarei cariere alese de tânăr, iar în absenţa acesteia, începutul carierei este presărat de numeroase piedici, dificultăţi. Astfel, stagiile de practică sunt extrem de importante, înarmând elevii cu o multitudine de atuu-uri.

 

 • Cum pot demonstra că am efectuat un stagiu de practică în cadrul proiectului „Stagii de practica pentru elevii din judetul Prahova – primul pas spre o cariera de succes” ?

Elevii care au efectuat un stagiu de practică în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas spre o carieră de succes”  vor primi o recomandare din partea oragnizatiei cu care ai lucrat.

 

 • Am aflat de activitățile proiectului mai tarziu. Mă mai pot inscrie?

Puteti verifica disponibilitatea unui loc în cadrul proiectului “Stagii de practică pentru elevii din județul Prahova – primul pas spre o carieră de succes” pe platforma www.stagiielevi.ro sau ne puteți contacta prin email la office@arps.ro

 

 • Unde pot găsi formulare de înscriere și cu cine trebuie să țin legătura în vederea înscrierii?

Persoanele interesate pot gasi documentele de înscriere pe platforma online a proiectului www.stagiielevi.ro sau le pot solicita la adresa de email office@arps.ro urmând a fi contactate de experții de informare și recrutare GT pentru parcurgerea tuturor etapelor de recrutare si selectie a grupului tinta.

 

Pentru mai multe informatii ne puteti scrie pe adresa de e-mail office@arps.ro sau la telefon 021.527.79.79